Drobečková navigace

Události, akce > Členové spolku > Kostelany

Kostelany

Vás, kteří jste v Kostelanech ještě nebyli, rádi u nás přivítáme. Máme Vám co nabídnout. Milovníkům sportu nabízíme návštěvu tenisového kurtu s umělým povrchem nebo sportovní haly. Těm, kteří mají rádi historii, můžeme nabídnout návštěvu několika mohylových pohřebišť, smírčího kříže a lesní rezervaci. Ti, co holdují turistice, najdou v našich chřibských lesích místo k procházkám i náročným tůrám.
Zajímavosti:
Mezi přírodní zajímavosti Kostelan patří lesní rezervace Záskalí a známé skalisko Komínky.Poměrně velká lesní rezervace Záskalí se nachází na hřbetu vrcholu Kameňák /451 m.n.m./ směrem ke Komínským skalám.Na ploše asi 32 ha jsou zde pro Chřiby typické karpatské bučiny,dosahující dnes stáří více než sta let.V podrostu se uplatňuje především typická karpatská lesní tráva,ostřice chlupatá.Milovník přírody zde potěší své srdce pohledem na překrásné lesní orchideje,především kruštík fialový,vemeník dvoulistý,okrotici dlouholistou a okrotici bílou.Dále zde najdete koberce bařanky vytrvalé a skupinky čistce lesního,zapalice žluťuchovité a také velké trsy kapradin.Zdejší bučiny jsou domovem i lesní fauny.Z ptáků můžeme jmenovat datla černého,jestřába lesního a žluvu hajní.Když budeme mít štěstí,zahlédneme lišku obecnou nebo jezevce lesního.Laně a jeleni tu nejsou vzácností.Ve dřevě starých buků najdeme řadu pralesních druhů hmyzu.Pod kameny zde žije několik druhů střevlíků.Na záskalí najdeme hned tři druhy roháčů,zejména roháče bukového,jehožsamečci jsou obdaření velikým rohem.Hřeben Kameňáku zdobí zajímavé skalní útvary,mezi nimiž ční k nebi hladké kmeny prastarých buků.Všechny chřibské skály a tedy i ty na Záskalí jsou tvořeny ze slepencovito-oískovcových hornin. Pískovce jsou středně až hrubě zrnité a silně zvětralé.Tvoří je křemen,ortohlas,biotit,muskovit a jílové minerály,živce a fytity.

www.obeckostelany.cz

Kostelany