Drobečková navigace

Události, akce > Členové spolku > Bařice-Velké Těšany

Bařice-Velké Těšany

Tradice u pumpyObec Bařice - Velké Těšany leží ve Zlínském kraji, cca 7 km jihovýchodně od okresního města Kroměříže. Vesnice je tvořena dvěma samostatnými sídelními útvary, administrativně spojenými v roce 1960 do jednoho správního celku. Místní části jsou od sebe vzdáleny 2 km, celková katastrální výměra je 670 ha, z toho Velké Těšany 340 ha a Bařice 330 ha. Zastavěná plocha obou obcí tvoří 11 ha.

Název Bařic vznikl pravděpodobně podle okolní bažinaté krajiny. První zmínka je z roku 1228, avšak nález střepů z pohanského pohřebiště svědčí o velmi dávném osídlení obce, která bývala zpravidla sídlem panských rodů a od 16. století patřila do majetku města Kroměříže.

Název Velkých Těšan je odvozen od osobního jména Těch, příslušník rodu Těchova. Jméno Těšan se objevuje prvně r. 1375, toho roku je v kronikách zmiňován Jan z Těšan, hejtman na Hukvaldech.

LípaObě místní části mají svou kapli a hřbitov, včetně dalších sakrálních památek. Pro Velké Těšany jsou příznačné vzrostlé letité lípy - nejstarší, která je vyhlášena památným stromem a tvoří dominantu kraje, stojí při cestě k Těšnovicím. Podle obecní kroniky jsou pod ní pohřbeny oběti tyfu z pruské války. V roce 2004 byla vyhlášena Stromem roku v rámci Zlínského kraje.

Ve Velkých Těšanech bývají každoročně při příležitosti svátku sv. Floriána, první víkend v květnu, tradiční oslavy, spojené s hasičským cvičením. V Bařicích je snaha o obnovu tradiční mše k výročí vysvěcení místní kaple 13. června.

V obou částech obce je k dispozici knihovna s veřejně přístupným internetem, existují spolky – v mnoha obcích tradiční – hasiči, sportovci, Občanské sdružení rodičů, jehož prioritou je obnova zaniklých tradic a práce s dětmi.

Od poloviny 70. let se v Bařicích promítalo letní kino, které na přelomu 90. let zaniklo a jeho činnost byla obnovena – na dobu letních prázdnin - až v roce 2008. 
Program je dispozici před promítací sezonou na stránkách obce www.barice-velketesany.cz v sekci Plánované akce.

Ke katastru Velkých Těšan patří nově i bývalý vojenský areál Velká Hvězda (cca 11 ha), nacházející se v severní části obce.

www.barice-velketesany.cz

Velké Těšany

Velké Těšany

Bařice